Jsme spolek zájemců o radioamatérskou činnost i sport. Věnujeme se vysílání na KV i VKV, radiovém orientačnímu běhu a ve spolupráci se SVČ Fokus v Novém Jičíně také práci s mládeží v elektronice a orientačním běhu.

úvodní
Dvojče antén DL6WU v závodě na Dlouhých Stráních (1350 m.n.m.) v Jeseníkách.

Welcome to Radioclub OK2KYZ web pages! We are a group of enthusiasts devoted mostly to HAM radio - VHF / UHF / SHF contesting preferably, electronics and ARDF - amateur radio direction finding. Supported by Leisure Time Center Fokus in Nový Jičín we also run the courses for youth in electronics and orienteering on a regular basis. Occasionally we hold the ARDF Championships of the Czech Republic.Naši sponzoři

logo logo
Město Nový Jičín Elektromontáže Holík