předchozí další 

VHF contest 2019, Dlouhé Stráně

Najdi rozdíl

Nenacházím lepšího způsobu reportovat o letošním Dni rekordů, než jej srovnávat s tím loňským. Aby to však nebylo příliš komplikované, tak místo činu, vysílací i přijímací aparatura, dopravní prostředky, kalendářní měsíc a pár dalších detailů bylo letos stejných jako vloni, snad jen o rok starší. I oba dva - tedy všichni - operátoři a zároveň účastníci z našeho radioklubu, Jirka OK2VWN a Jaromír OK2BFO.

Předpověď počasí nás hnala vyrazit co nejdříve, abychom dvanáctimetrový stožár s dvojčetem postavili, ještě než začne pršet. Stavba pokračovala opravdu svižně, nic nás nezdržovalo, oba jsme věděli, co v kterou chvíli udělat, a pokud bylo potřeba, rychle jsme se domluvili. Přesto déšť nepočkal a zmokli jsme. Pár svršků sice mokrých, ale ty posléze v teple karavanu uschly.

Na pásmu se nám více dařilo směrem jihojihozápadním a západojihozápadním až západním, nejvíce bodů tradičně z DL, nicméně devatenáct Italů přineslo osminu celkového bodového zisku a třetí nejvyšší podíl podle prefixu. Potěšilo devět YO, tři LY a nejdelší spojení do LZ, i když nebylo tak rekordní jako vloni. Nedostupnými byly mnohé stanice ze směru od Estonska až po Bělorusko či severní Ukrajinu. Za všechna spojení jsme rádi :-) K některým spojením pomohla domluva SKEDu přes chat, což možná dvoumetru z tradičního pohledu nesluší, je-li však chat konsensuálně využíván, má zde své místo. Připojení k internetu, jak jsem vloni slíbil, bylo letos mnohem mnohem lepší, výpadky chatu připisuji na vrub pádům používané aplikace. Bylo vidět, že internet, domnívám se, že mobilní, je dostupnější stále více i v oblastech východních a jihovýchodních, soudím osobně a na základě dojmu (bez statistiky) podle přihlášených značek na chatu.

Mapka QSO

Další skoronovinkou bylo upravené pracoviště tak, aby bylo více místa na stole. Stejný stůl jsme odzkoušeli již na Polním dnu, kde se osvědčil na středních mikrovlnách. Nyní nesl úplně jinou zátěž, a to jeden PA, TCVR, NB a monitor, zdroj a pak už jen pár drobností k provozu. Drobným oříškem a zároveň námětem ke zlepšení se stala situace, kdy jsme chtěli "kalibrovat" rotátor, což zpravidla uděláme tak, že ANT otočíme na Praděd a nastavíme dávno známý azimut, případně stejnou proceduru provedeme nikoli s Pradědem, ale se známým bodem na příjezdové silnici. V počasí, kdy viditelnost byla řádově pár desítek metrů, se však tento manévr provést nedá. Rotátor tak byl zkalibrován jen od oka, ale i tak docela přesně :-)

Z onoho prvně zmíněného známého azimutu se k nám i letos valily velké vlny. Kolegové s multibeamingem, multipříkonem a nepochybně také s multisnahou vyhrát, vyhrávali na pásmu vskutku v multistylu, tedy téměř všude. Vím, je to nekonečné téma o technice - o výkonech, rušení, odolnosti, atp. - a také o ham spiritu, snaze a touze zúčastnit se a vyhrávat, o ceně za tyto účasti a vítězství, a to nejen pro big guns, ale všechny... Tak třeba jednou vyhrají a pak začnou betonovat ;-))

Na závěr reportáže ještě jednou poděkování předsedovi Jirkovi za neutuchající vervu k účasti ve VKV závodech, a vůbec celkovou starost o materiální, proviantní a jiné zajišťování akcí. Zase se rád zúčastním dalších takových akcí! Tak naslyšenou již zanedlouho v UHF contestu. VY 73!

Exteriér

 

Interiér

 

Technika:

Band RIG PA ANT
144 MHz TS-790E 2x GI7BT - 600W 2x 10el. DK7ZB

 

Výsledky:

Band QSO Points ODX
144 MHz 364 108324 LZ2T, 908 b.


 

 

Jaromír
13.9.2019