Jsme sdružení radioamatérů, ale i elektroniků, liškařů, i astronom se najde. Ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus v Novém Jičíně se věnujeme práci s mládeží v elektronice a radiovém orientačním běhu, postaru "honu na lišku". Vysíláme převážně na VKV, občas i na KV.


úvodní

Welcome to Radioclub OK2KYZ web pages! We are a group of enthusiasts devoted mostly to HAM radio - VHF / UHF / SHF contesting preferably, electronics and ARDF - amateur radio direction finding. Supported by Leisure Time Center Fokus in Nový Jičín we also run the courses for youth in electronics and orienteering on a regular basis. Occasionally we hold the ARDF Championships of the Czech Republic.Naši sponzoři

logo logo
Město Nový Jičín Elektromontáže Holík