předchozí další 

Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice


Soutěž pořádali kolegové z Frenštátu p.R. Proběhla v sobotu 28. dubna v klubovně elektro kroužku v CVČ Astra Frenštát. Hlavní pořadatel byl Petr OK2AIA a hlavní rozhodčí Robin OK2UWQ.
Do frenštátu jsme vyjeli třemi vozy (děkuji Pavlovi a Honzovi za pomoc s přepravou soutěžících) v počtu deseti dětí. V kategorii M jsme měli dva soutěžící, v Ž2 4 a v nejmladších Ž1 také 4. Soutěž začala stavbou výrobku.
Nejmladší děti stavěly tříledkový blikač. Dostali profesionální prokovený plošný spoj s nepájivou maskou a pájecími ploškami na obou stranách desky. Tato zkutečnost trochu zamotala hlavu tomu nejmladšímu, který omylem pájel součástky z opačné strany desky. Ale nakonec to opravil a odevzdal funkční výrobek.
Starší žáci to měli složitější. Jejich výrobkem byl bezdrátový mikrofon, takže se nevyhnuli vinutí cívky.Protože někteří v Ž2 ještě nemají dostatečné zkušenosti s SMD součástkami, potrápila je použitá kombinace klasických součástek a SMD . Někteří museli otáčet přepólované kondenzátory. Ale i zde byli nakonec úspěšní a všechny výrobky fungovaly.
V nejstarším Mku naše kluky překvapil ryze radioamatérský výrobek - PSV metr. Docela se ním potrápili. Vinutí cívek, vzdušná montáž součástek - pokud možno podle pravidel pro VF obvody a instalace do krabičky - to vše kluky zaměstnalo natolik, že se jim nepodařilo včas dokončit plně funkční výrobek i když byl k dispozici vzorový kus. Nevadí, v kroužku si jej dodělají.
Po stavbě výrobku ještě následovaly písemné testy. Tady byly výsledky přiměřené zkušenostem jednotlivých dětí.
Mezi donesenými domácími výrobky také bylo co hodnotit. Bodový rozptyl byl od 4 bodů za jednoduché výrobky až po 19 bodů za kompletní "projekty" včetně kvalitní dokumentace.K celkovým výsledkům: v kategorii Ž1 a M nás tentokrát dokonale převálcovala výprava ze Vsetína. Bylo vidět že se kluci dobře připravili a věnovali zvláště doneseným výrobkům velké množství času. Po zásluze obsadili v celkovém hodnocení první místa v kategoriích.

V Ž1 obsadili první dvě místa v okrese NJ sourozenci Hanusovi Michal a Martina z Frenštátu. Třetí místo obsadil Honza Janyška z našeho kroužku.
V kategorii Ž2 zvítězil Ondřej Pokorný z Frenštátu následovaný Andrejem Palou z NJ a Markem Štěrbou z Frenštátu.
V Mku zvitězil Josef Machů z Frenštátu následovaný Filipem Mitanem a Jardou Mikulíkem, oba NJ. Soutěž to byla náročná, ale klukům se líbila a zvláště naši nováčci, kteří byli na soutěži poprvé byli velmi spokojeni a už se těší na další ročník, případně na krajské kolo.


Děkujeme pořadatelům za zajímavou soutěž a všem soutěžícím za účast. Gratulujeme vítězům a těšíme se na viděnou v krajském kole v Novém Jičíně .


předseda
28.3.2015