předchozí další 

ŠtrambeROBka 2014


Dva roky uplynuly jak voda a dějištěm mistrovské republikové soutěže se stala opět Severní Morava, tentokrát okolí malebného městečka Štramberk. Zdejší terén není zdaleka tak náročný jako v Beskydech, leč úplně jednoduchý také není. Centrem soutěže se stalo rekreační středisko U Kateřiny s dostatečnou kapacitou pro ubytování i nasycení všech, tj. cca 135, účastníků a které leží na okraji čerstvě zmapovaného prostoru na Libotíně.



Mapové podklady jsme získali opět díky dobré spolupráci s SK OB Ostrava. Následovala řada hodin přípravy všech tratí v terénu i nad mapou. V tomto směru nám připravili lesní hospodáři doslova šok, když jsme pár dní před závodem zjistili, že v lesích probíhá docela intenzivní těžba dřeva z důvodu odstraňování kalamity. Umístění některých kontrol i startu tak muselo být operativně změněno. Do map pak ručně dokreslena nebezpečná místa. Díky pochopení lesní správy a firem provádějících těžbu jsme nakonec dosáhli kompromisu a závody mohly proběhnout bez větších omezení nebo kolizí.

V pátek přijela do střediska většina soutěžících i organizátorů, prezentaci účastníků bravurně zvládla téměř sama Katka J., předseda nachystal techniku do lesa, dali jsme si večeři a kromě jiných posledních příprav sobotního závodu zbyl čas i na pár špekáčků a žejdlíků u ohně.

Sobotní Mistrovská soutěž NŽ na dvoumetru. V 7 hod snídaně. Trochu malá na chlapa, ale co, hlad je zdravý. V 8:00 odchod kontrol do lesa, rozváželi je Karlos a Ika. Obsluhy zaškoleny, věděly co dělat, pohoda. V 9:45 jela celá síť. Zato na startu si užili dobrodružství. Kde předevčírem byl tichý les, dnes, přímo po koridoru, jezdil traktor za traktorem s kládami ve vleku. Nevím jak, ale obě Kateřiny s Jirkou přesvědčily dřevorubce, že 9 hodin je už skoro poledne, a je čas pro sobotu skončit. Díky jejich velké vstřícnosti se tak i stalo. Závod byl plně v režii závodníků, vysílače jely bez výpadku, žádný další zádrhel. Od startu prvního závodníka do vypnutí vysílačů, trval 4h 40 min. I v cíli běželo všechno jak na drátku – vyčítání, špagátová výsledkovka i občerstvení s Radkem. Komentáře závodníků byly většinou kladné, trochu vadily podrost nebo větve po těžbě a obtěžující „nebezpečné prostory“ zakreslené do map, ale všichni uznali, že nebylo v našich silách to ovlivnit. Jedna připomínka se týkala instalace ANT u trojky. Pro nás je to tip na zlepšení pro příště, v každém případě regulérnost závodu neutrpěla. Směrné časy v normě.

Štramberský noční OB. Na sobotní noc, nejkratší v roce, Ika nachystal netradiční zpestření liškařských závodů, a to noční orientační běh. Část trati probíhala místními lesíky, Národním sadem, druhá část pak městečkem Štramberk s cílem přímo u Trúby. Akce se zúčastnilo 26 odvážných závodníků, odměnou jim nepochybně byl nový příjemný zážitek, trocha zábavy a těm nejlepším i medaile.

Nedělní Mistrovství republiky na krátké trati V 7 hod snídaně, už je lepší. V 8 hod odjezd s kontrolami do lesa, Karlos to má těžší, musí improvizovat. Trocha napětí, jestli kontroly jedou v pořádku ve zkrácených intervalech – a jedou! :). V 10:00 start, tam se musejí ohánět, startuje se v relacích 2.5 minuty, takže za 1 h 25 minut je všech 125 závodníků odstartováno. Síť jede opět po celou dobu bez klopýtnutí. Několik závodníků si postěžovalo „šilhání“ signálu R1, které je zavedlo na protější hřeben. Je to 80m vln nezvyklé, že by potrubí podzemních plynových zásobníků ? Směrné časy jsme u některých kategorií trochu překročili. Několik poznámek padlo ke kontrole R1. Kategorie, které ji dělaly jako první měly průměrný čas kolem 25 minut, což je u KT netradiční, ale Jirka Mareček ukázal, že to jde i za 14 min :)

Z pohledu organizačního jsme měli hned několik novinek. První byla použití webového přihlašovacího systému. Zjednodušení a standardizaci přihlášek považuji za chvályhodnou myšlenku. Získali jsme velkou část údajů o přihlášených účastnících relativně velmi snadno. Na druhou stranu jsme museli čelit nečekaným komplikacím, neboť je systém stále ještě ve fázi zrodu, způsob získání přihlašovacích údajů není pro uživatele snadný a jasný, přehlednost webového rozhraní je nízká, poznámky přihlášených se k nám zprvu vůbec nedostaly.

Další novinkou pro nás, nikoliv však pro závodníky, bylo použití více vysílačů na jednom pásmu. V podstatě jednoduchá záležitost, dává více možností pro stavitele tratí, ale je o poznání náročnější na velikost organizačního týmu, tj. počet obsluh. Poznámka stavitele: příště jedině touto cestou.

Třetí novinkou bylo použití zcela nového způsobu vyhodnocení dat z SI čipů, kdy jsme použili SIME a vlastní relativně jednoduchý způsob zpracování dat do startovních a výsledkových listin.

Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům, že k nám zavítali a chvíli u nás pobyli. Pevně věříme, že vám u se nás líbilo. Pořádáme závody nejen proto, abyste si zazávodili, dosáhli mistrovských titulů, odvezli si medaile, ale také proto, abyste u nás prožili také příjemný a pohodový víkend!

Velké poděkování si ode mne nepochybně zaslouží všichni organizátoři: Ika, Karel, předseda, startující Katky s Jirkou, cíloví Mirkové, TX obsluhující Laďa, Šperla, Honza, Tom, Tomáš, Týna, Štěpán a Vojta, a to za obětavost, věnovanou práci, čas i prostředky, nebylo toho málo!

Tak jak? Za dva roky znova? :-D


Jaromír a Ika
26.6.2014