minulý   miniatury..   následující
minulý miniatury následující

Finito, sbaleno, sjíždíme dolů. Vodorovný předěl není stín, ale teplotní hranice námrazy.