minulý   miniatury..   následující
minulý miniatury následující

Poloprázdná spodní nádrž elektrárny. Všechna voda je nahoře.