minulý   miniatury..   následující
minulý miniatury následující

Ráno už s popraškem sněhu, centrála ve svém přístřešku.