minulý   miniatury..   následující
minulý miniatury následující

Tři nejlepší v kategorii mladších žáků, vítěz pochopitelně uprostřed.